ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νέοι Αγρότες 2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N. 4399/2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νέα δράση, προϋπολογισμού 330 εκατομμυρίων ευρώ, μέσω ΕΣΠΑ για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις εστίασης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δράση «e-λιανικό» – Προκήρυξη Β ́ Κύκλου.