ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης Πληττόμενων από την Πανδημία Τουριστικών Επιχειρήσεων Φιλοξενίας – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Νέοι Αγρότες 2021

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τέταρτη (4η) προκήρυξη καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του αναπτυξιακού N. 4399/2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δράση «e-λιανικό» – Προκήρυξη Β ́ Κύκλου.