ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΕ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2019)

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ TRINITY
ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΔΡΑΣΗΣ
Αναπτυξιακός
Ν.3908/2011- Ν.4146/2013
& Ν.4399/2016
100,00%
(Μη διαθέσιμα στοιχεία)
LEADER έργων ιδιωτικού χαρακτήρα
(Ν. ΠΕΛΛΑΣ, Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
100,00% <50%
Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρήσεων (ΙΙ)
100,00% 78,31%
Επιχειρηματικά Σχέδια ΟΑΕΔ για
Επιχειρηματικότητα Ανέργων
100,00%
(Μη διαθέσιμα στοιχεία)
Μέτρο 123Α 100,00%
(Μη διαθέσιμα στοιχεία)
Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ – Μέτρο 2.1 100,00%
(Μη διαθέσιμα στοιχεία)
ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ – Υποστήριξη
Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με
Εξωστρεφή Προσανατολισμό
100,00% Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη
Εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
100,00% Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη
Εκκρεμεί η ανακοίνωση αποτελεσμάτων
«Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών» του

Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020

100,00% 82,52%
«Ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις
τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και

εξοικονόμησης ενέργειας» για την

Περιφέρεια Ηπείρου – ΕΣΠΑ 2014 – 2020

100,00% 86,57%
«Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας» του Ε.Π.

«Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

80,00% 47,41%
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» –
Ά Κύκλος
61,54% 22,86%
«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» –

́Β Κύκλος

>96%
(Μη διαθέσιμα στοιχεία)