Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

February 16th, 2022|0 Comments

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 23.02.2022, ώρα 13:00 Λήξη υποβολής προτάσεων :  15.04.2022, ώρα 15:00 Αντικείμενο - Στόχος του προγράμματος Η Δράση έχει [...]