Οργάνωση και υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών (Budgeting)

Ανάλυση και ανάπτυξη της στρατηγικής σημασίας της ύπαρξης του προϋπολογισμού σε μια επιχείρηση. Ο έγκαιρος σχεδιασμός της οικονομικής πολιτικής εξασφαλίζουν για την επιχείρηση ένα υγιές μέλλον. Τεχνική πρόβλεψης των εσόδων και εξόδων με τα πλέον κατάλληλα εργαλεία που έχουμε αναπτύξει σε εφαρμογές.