Νέες εντάξεις έργων (36 μέχρι στιγμής) για την ομάδα της Trinity Συμβουλευτική στο πλαίσιο της Δράσης «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του ΕΠΑΝΕΚ!

 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1350&fbclid=IwAR1E_gDhvEugjdmReG5d0VUaE5W8bSN5micpRPUDHFXnCpnHYNdl_TM-JZ4