Η δράση αφορά τη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση
ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop). Επιλέξιμες είναι Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις,
που διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει έως του ποσού των
5.000€. Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο η υποβολή αιτήσεων του Α’ κύκλου.
Η Προκήρυξη του Β’ Κύκλου της Δράσης αναμένεται το προσεχές διάστημα.