Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ.
Για ακόμη μία φορά, εγκρίθηκε το 100% των υποβληθείσων αιτήσεων που υπέβαλλε η ομάδα της Trinity (5/5) με έργα συνολικού προϋπολογισμού 494.300,00€!!!