Ανάπτυξη του πλάνου επιδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης.

Υπολογισμός μοριοδότησης και πιθανοτήτων έγκρισης αναλόγως της προκύρηξης του προγράμματος.

Συγκέντρωση δικαιολογητικών με έμφαση στην λεπτομέρεια.

Διαμόρφωση του προυπολογισμού με ανάλυση των προβλεπόμενων δαπανών.

Σύνταξη μελέτης και αιτιολόγησης του πλάνου.

Στήριξη της επιχείρησης καθόλη την διάρκεια της υλοποίησης.

Παρών σε πιθανούς ελέγχους και αντιμετώπιση όλων των πιθανών προβλημάτων που θα προκύψουν.

Αιτήματα πληρωμών για την ταχύτερη δυνατή είσπραξη της επιδότησης.